Alle våre stillaser kan dekkes til med not eller presenning. Not og presenning kan også leveres i flammehemmende materiale.




Bilder fra Tildekking prosjekter






MENY PROFF



Heiser

Lettstillas

Rullestillas

Scene Tribuner

Spesialstillas

Tak Over Tak

Taksikring

Tildekking

Trappetårn

Tungstillas

Understøttelse