HØYT FOKUS PÅ HMSHMS er en sektor vi tar på alvor og vi jobber kontinuerlig med å utdanne våre medarbeidere i HMS arbeid.
I samarbeid med vårt forsikringsselskap og mindsphere har vi innført et nytt verktøy for å hjelpe oss nå våre mål innen HMS arbeid.

  • Sikkerhetsbevisst

  • Erfaren

  • Ansvarsfull

  • Løsningsorientert

VÅR MÅLSETNING INNE VÅRT FAGFELT, ER Å LEDE AN, IKKE FØLGE ETTER.Om MindHMS


MindHMS er en web-basert løsning for SMB-markedet som gir støtte til å registrere aktiviteter i forbindelse med HMS-arbeidet, sørge for oversikt og kontroll over aktiviteter/avvik og presentere dette i enkle og oversiktlige rapporter.

Målet med MindHMS er at de som er ansvarlig for bedriftenes HMS-arbeid, ledelse og verneombud, skal ha et verktøy som støtter opp under HMS-arbeidet uten at man skal ha behov for spesiell HMS-kompetanse.