"Tak over tak" er en god løsning for tørre og gode arbeidsforhold når været ikke er til og stole på. Inndekket stillas kombinert med ”tak over tak” gir et komplett innebygget prosjekt og øker både effektiviteten og kvaliteten på arbeidet.


MENY PROFFHeiser

Lettstillas

Rullestillas

Scene Tribuner

Spesialstillas

Tak Over Tak

Taksikring

Tildekking

Trappetårn

Tungstillas

Understøttelse