Ved å velge Lettstillas står man meget sikkert i høyden. Fasadestillas er meget godt egnet for en rekke byggeoppgaver, som malerarbeid, isoleringsarbeid, tømrerarbeid, murpussarbeid, vindusutskiftning og blikkenslagerarbeid.


MENY PRIVATFasadestillas

Gjør det selv

Rullestillas