Stillasutleie - Bergen og Stavanger

Pilar Stillas Bergen - Pilar Stillas Stavanger - Rogaland og Vestlandet

Pilar Stillas består av tidligere Bergen Stillasutleie AS og BS Utleie Stavanger

Både Bergen Stillasutleie og BS Uleie Stavanger ble etablert på 80 tallet og vi kan vise til over 30 år med erfaring i stillasfaget. Vi tar oppdrag fra private og alle typer bedrifter innen stillas i Stavanger, Rogaland og Vestlandet. I Pilar Stilas legges det vekt på god service, hurtig levering og kan garantere kvalitet på våre produkter. HMS vil alltid være i fokus hos oss.

Vi har til nå vært en av de ledende bedrifter innen stillasutleie i både Bergen og Stavanger. Vi er i besittelse av et stort utstyrslager og personell som gjør at vi kan påta oss alt fra små jobber til store og mer kompliserte oppgaver tillegg.

Vi tilbyr salg, utleie, prosjektering og montering av stillasløsninger. Alle våre stillas er typegodkjente av Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Vi har kjente merker som

Layher fasadestillas og Haki mur og offshorestillas

Vi er også eneimportør av presenning og nett i Skandinavia.Pilar Stillas - Stor kompetanse inne stillasfaget


Pilar Stillas besitter stor kompetanse innen stillasfaget - vi har fagarbeidere som kan bistå ved prosjektering og totalløsninger for ditt prosjekt - uansett størrelse. Vi hjelper deg å finne den rette løsningen innen stillas.Vi har lang erfaring innen ulike typer stillas løsninger og hjelper deg gjerne med montering og demontering. Vi monterer selvfølgelig alle stillaser i henhold til gjeldende forskrifter, for ytterlige å sikre at sluttbruker får den sikkerheten de har krav på vil våre oppførte stillaser bli kontrollert av SEM Sikkerhet.Ved å benytte våre montører sikrer du derfor at alle HMS krav blir oppfylt.

Vi tilbyr forskjellige løsninger innen:

 • Offshore
 • Lettstillas
 • Tildekking
 • Nedkast rør
 • Murstillas
 • Rullestillas
 • Presenning
 • Taksikring
 • Industri
 • Hengendestillas
 • Duk
 • Tak – over – takPilar Stillas | Stillasmester i Bergen og StavangerFaget går i korthet ut på å bygge atkomst og sikre arbeidsplasser for andre fagkategorier. Det innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid både på bakken og i høyden. Beregning og tegning av stillas er en del av faget. Faget inneholder bl.a. å beregne tunge løft og understøttelse, samt tildekking av stillas. Samfunnet og myndighetenes krav til sikker arbeidsplass blir stadig strengere. Det er derfor viktig at både montør / stillasmester og bruker av stillaset er trygg på at stillaset fyller kravene til en sikker arbeidsplass.
Stillasbyggeren – stillasmester - arbeider innen landbasert industri, men også innen skipsbygging og oljevirksomheten. Arbeidet foregår på vekslende steder.
Opplæringen til stillasmester foregår over fire år. To år på skole med grunnkurs og videregående kurs (VK1) og to år i bedrift med opplæring og verdiskapning. De to siste år i bedrift med lærekontrakt og lønn. Alternativt kan de siste to år i bedrift erstattes med skole.I Norge er stillasbyggerfaget der man utdanner seg som stillasmester et nytt fag. Opplæringsplanen ble godkjent med virkning fra 1. mai 1989. Pr. 1997 var det underskudd på fagarbeidere i stillasbyggerfaget.
Stillasbyggerfagets allsidighet danner et godt grunnlag for videreutdanning som teknikker/ingeniør/sivilingeniør. Etter avlagt fagbrev vil et halvt til ett års videreutdanning i allmennfag åpne for videreutdanning i flere studieretninger.

Utdanningsveier - studieretning for byggfag finner du hos Utdanningsdirektoratet.